akʼeʼeeshchínígíí

139.162.118.40 akʼeʼeeshchínígíí (bichʼįʼ yáshtiʼ | block log | biiʼ hééł áyiilaaígíí | logs | abuse log)
Jump to: navigation, search
This IP address is currently globally blocked. The global block log entry is provided below for reference:
  • 13:18, 23 Ghąąjįʼ 2017: Vituzzu (meta.wikimedia.org) globally blocked 139.162.0.0/16 (23 Ghąąjįʼ 2022/13:18-jįʼ) (hosting service with open proxies such as 139.162.138.130)
akʼeʼeeshchínígíí hadínéeshtaał nisin
 
 
      
 
   

(ádin)